• Puhova ulica 9a, Ptuj, Slovenija
 • +386 (0)2 772 07 31
 • info@dsd.si

IZJAVA O ZASEBNOSTI

 

 1. Splošno

Podjetje DIGITALNA SLIKOVNA DIAGNOSTIKA, d.o.o., Puhova ulica 9A, 2250 Ptuj, davčna številka: 31372872, matična številka: 3626393000 je odgovorno za varstvo osebnih podatkov, ki jih vodi v svojih evidencah v okviru svoje dejavnosti. Podjetje je v odnosu do teh osebnih podatkov upravljavec.

Podjetje vaše osebne podatke uporablja skrbno in skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in ostalimi predpisi, ki veljajo za upravljavca.

 

 1. Namen obdelave podatkov

Podjetje osebne podatke uporablja izključno za namene, za katere so bili dani in za namen izvajanja svoje dejavnosti. Predvsem gre za namen izvedbe zdravstvenih storitev in s tem povezanih obdelav, kot je komunikacija, ter hrambo vaših podatkov skladno z zakonskimi predpisi, ki urejajo hrambo zdravstvene dokumentacije.

Podjetje obdeluje podatke o vašem zdravju zaradi upravljanja sistemov in storitev zdravstvenega varstva na podlagi Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, za kar ne potrebuje izrecne privolitve posameznikov.

Podjetje obdeluje vaše osebne podatke v obsegu, ki je potreben za izvedbo želene storitve, ter osebnih podatkov ne zbira na zalogo.

 

 1. Hramba podatkov

Podjetje hrani vaše podatke le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, razen če je z zakonom določen drug rok hrambe.

 

3.1 Izvajanje storitev

Podjetje uporablja izključno tiste osebne podatke strank, ki so potrebni za izvedbo storitev ter s tem povezano komunikacijo. S podjetjem lahko vzpostavite stik osebno, preko telefona, elektronske pošte ali obrazca na spletni strani, pri tem pa za točnost osebnih podatkov skrbite predvsem sami. Če ugotovite, da uporabljamo napačne ali zastarele osebne podatke nas o tem obvestite.

Vaše podatke pridobivamo tudi z vprašalnikom, ki ga izpolnite pred MR slikanjem. Na ta način nam podate dodatne informacije (kot so podatki o alergijah, preteklih poškodbah, kovinskih vsadkih ipd.), ki jih potrebujemo za kvalitetno izvedbo MR slikanja in zaščito vašega zdravja.

Podatke, ki jih potrebujemo za uvrstitev na čakalni seznam obdelujemo v zakonskem obsegu in za namen obveščenosti o čakalni dobi in vrstnem redu, spoštovanja vrstnega reda in enakopravno obravnavo pacientov ter preglednosti dostopa do zdravstvenih storitev. Podatke hranimo še pet let od izvedbe zdravstvene storitve oziroma od črtanja s čakalnega seznama.

Pri obdelavi vaših podatkov sodelujejo tudi drugi izvajalci zdravstvenih storitev s pomočjo katerih izvajamo zdravstvene storitve glede na vašo diagnozo. Vaši podatki so tem subjektom bodisi posredovani, bodisi jih ti subjekti posredujejo nam, skladno z zahtevami zdravniške stroke in zakonodaje. Z drugimi izvajalci ima podjetje bodisi sklenjeno pogodbo o obdelavi in varovanju osebnih podatkov, bodisi se po Splošni uredbi štejejo za samostojne upravljavce, katere prav tako zavezujejo dolžnosti vsakega upravljavca. Na vašo željo vam lahko zagotovimo podatke konkretnega izvajalca zdravstvenih storitev.

 

3.2 Obdelava osebnih podatkov na spletni strani

Spletno mesto uporablja piškotke, ki vam omogočajo prikaz in uporabo naših spletnih strani, prilagojeno vašim željam. Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo spletni strežnik shrani na disku vašega računalnika. Njegov namen je, da shrani vaše nastavitve in druge podatke, tako da vam jih ob naslednjem obisku naših spletnih strani ne bo potrebno ponovno vnašati. Piškotke hranimo na podlagi vaše privolitve do preklica.

Na spletnem mestu, na podlagi vaše privolitve do preklica, zbiramo tudi podatke o vaši uporabi našega spletnega mesta in spletnih storitev. Predvsem gre tu za vtičnike, ki so namenjeni analizi delovanja spletne strani in navigacijskimi informacijami, ki poleg analize izboljšujejo tudi kakovost delovanja spletne strani. Pogoj za delovanje spletne stani je tudi uporaba vašega IP naslova, ki ga hranimo skladno z usmeritvami informacijskega pooblaščenca najdlje šest mesecev od obiska spletne strani.

 

 1. Pravice posameznika

Kot posameznik imate lahko uveljavljate naslednje pravice:

 • od podjetja zahtevati informacije, kateri podatki se obdelujejo v zvezi z njim in za kateri namen;
 • od podjetja pridobiti potrdilo o tem, ali so v obdelavi njegovi osebni podatki;
 • da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
 • da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, razen če je podlaga zakon, do izteka razlogov za hrambo na tej podlagi;
 • zahtevati, da podjetje omeji obdelavo osebnih podatkov, če:
  • posameznik oporeka točnosti podatkov do rešitve zahtevka,
  • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu,
  • jih upravljavec ne potrebuje več za svoje namene, posameznik pa jih potrebuje za svoje pravne zahtevke,
  • posameznik vloži ugovor v zvezi z obdelavo, do njegove rešitve;
 • do posredovanja svojih osebnih podatkov, ki jih podjetje obdeluje z avtomatiziranimi sredstvi v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico zahtevati od podjetja, da te podatke posreduje neposredno drugemu upravljavcu;
 • do ugovora pri podjetju;
 • do pritožbe pri nadzornem organu.

 

 1. Uveljavljanje navedenih pravic in pravna sredstva

Posameznik v prejšnji točki navedene pravice, razen pravice do pritožbe, uveljavlja brezplačno pri podjetju DIGITALNA SLIKOVNA DIAGNOSTIKA, d.o.o., na kontaktih navedenih spodaj. Podjetje lahko zaradi potrditve identitete posameznika zahteva njegove podatke. Podjetje mora o zahtevi posameznika odločiti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju zapletenosti in števila zahtev. O podaljšanju mora podjetje obvestiti posameznika, ki se lahko zoper podaljšanje pritoži. Pri očitno neutemeljenih ali pretiranih zahtevah posameznika, na katerega se podatki nanašajo, zlasti če se zahteve pogosto ponavljajo, lahko podjetje s posebno obrazložitvijo odkloni ukrepanje na podlagi zahtevka.

Če posameznik po prejeti odločitvi podjetja meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu, pri podjetju vloži obrazložen ugovor v roku petnajstih dni. Podjetje mora o ugovoru odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh. Če podjetje ne odloči o zahtevi posameznika v roku, lahko posameznik pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo zaradi molka.

 

 1. Varovanje osebnih podatkov in odgovornost

 Upravljavec zagotavlja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varovanje osebnih podatkov in je odgovoren za varnost osebnih podatkov.

Pri poslovanju z osebnimi podatki podjetje upošteva načelo vgrajenega in privzetega varstva osebnih podatkov s tem, da zbira in obdeluje samo tiste osebne podatke in v obsegu, potrebnem za dosego vsakega zakonitega namena posebej, jih hrani samo za obdobje, v katerem so potrebni za dosego namena, dostopnost do podatkov omejuje samo na osebe, ki le te potrebujejo za izvajanje dejavnosti podjetja, ter v poslovanje vgrajuje zaščitne ukrepe za izpolnjevanje zahtev uredbe in varovanje pravic posameznika.

Podjetje v nobenem primeru osebnih podatkov ne bo razkrilo nepooblaščenim osebam, niti brez dovoljenja posameznika ali izrecne zakonske dolžnosti ne bodo posredovani v tretje države izven EGP ali mednarodnim organizacijam.

Osebni podatki bodo razkriti drugim le na poziv pooblaščenega organa ali druge upravičene osebe na podlagi izkazane ustrezne zakonske podlage.

 

 1. Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Podjetje lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa obdelovalcu. Pogodba je pisna ali v enakovredni elektronski obliki in skladna z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in zavezuje obdelovalca podatkov k standardom varovanja in upoštevanju pravil enako kot upravljavca oz. podjetje.

 

 1. Kontaktni podatki upravljavca

DIGITALNA SLIKOVNA DIAGNOSTIKA, d.o.o.
Puhova ulica 9A, 2250 Ptuj
T: 02 772 07 31
E: info@dsd-ptuj.eu

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO):
Andrej Miklič
T: 01 436 43 80
E: miklic@odvetniki-opp.si

 

 

← Vrni se na center zasebnosti

Na naši strani uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in anonimno beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Privacy Settings saved!
Nastavitve zasebnosti

Ko obiščete katero koli spletno mesto, lahko shranjuje ali pridobi podatke v vašem brskalniku, večinoma v obliki piškotkov. Tukaj nadzirajte svoje osebne nastavitve storitev za piškotke.

Ti piškotki omogočajo, da štejemo obiske in vire prometa, tako da lahko merimo in izboljšamo delovanje naše spletne strani.

Za izboljšanje naše spletne strani sledimo anonimnim uporabniškim informacijam.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Zavrni vse
Sprejmi vse